Sunday, 15 April 2012

SAD

Viewshmm. sejak kebelakangan nie kau macam lain suda nie. hmm. tia tau lahh. sa msg kau pun kau balas lain lain. macam mau xda mau saja. hm. entah lah. kau ada baru? or kau balik sama ex kau? or sebab masalah sa? hm. entah lah. malas mau cakap suda. kbai.

I LOVE YOU my lil Tella and Munyit. Muahmuah ♥